Rekisteriseloste

Tämä on talliosake.fi-verkkosivuston lainmukainen tietosuojaseloste (henkilötietolaki 10 ja 24 §).

Laatimispäivä: 22.1.2021. (Talliosake voi muuttaa tämän rekisteriselosteen sisältöä ja ilmoittaa muutoksesta tällä sivulla.)

REKISTERINPITÄJÄ

Talliosake Oy (jäljemmässä ”Talliosake”) Pakkalankuja 7, 01510 Vantaa

REKISTERIN YHTEISHENKILÖ REKISTERIASIOITA VARTEN

Maria Mroue, markkinointijohtaja, etunimi.sukunimi@den.fi

REKISTERIN NIMI

talliosake.fi-verkkosivuston käyttäjärekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)

talliosake.fi-verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään käyttäjien www-sivustolla tekemien valintojen tallentamiseen, käyttäjien tekniseen tunnistamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä asiakastiedon seurantaan ja analysointiin, joiden tavoitteena on viestinnän kohdentaminen, yleiset markkinointitarkoitukset sekä muut verkkopalveluihin liittyvät tarkoitukset.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Talliosake kerää ja käsittelee seuraavia tietoja: – nimi – sähköpostiosoite – puhelinnumero – paikkakunta – käyttäjäkohtaiset valinnat, muistiinpanot ja käyttäjätunnisteet palvelussa – käyntiajat www-sivustolla ja muut kävijäseurantatiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteritiedot on kerätty Talliosake www-sivustolla osoitteessa www.talliosake.fi vierailleista käyttäjistä. Tietoja kerätään automaattisen kävijäseurannan avulla sekä käyttäjän itse antamista tiedoista, jotka hän on lähettänyt www-sivustolla olevien yhteydenotto- sekä muiden lomakkeiden ja toimintojen kautta.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot tallennetaan suojattuun tietokantaan, johon ei ole pääsyä ulkopuolisilla. Talliosake.fi-verkkosivuston ohjelmistoratkaisuissa noudatetaan korkeaa tietoturvallisuutta, jolla pyritään estämään tietomurrot sekä tietojen vuotaminen ulkopuolisille.

Talliosake huolehtii organisaatiossaan siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen ylläpitotunnuksia ja muita verkkosivuston turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kaikilla tietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä on salassapitovelvollisuus.

REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Talliosake.fi-verkkosivuston käyttäjillä on lainmukainen (henkilötietolaki 30 §) oikeus kieltää tietojensa käytön myynti- ja markkinointitarkoituksiin. Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

REKISTERÖIDYN TARKASTUS-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot sekä saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

TIEDON KORJAAMINEN

Talliosake.fi-verkkosivuston käyttäjillä on oikeus pyytää korjaamaan tai poistamaan rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.