Talliosakkeen lämmitysmuotovertailu –

Mikä lämmitysmuoto on Tallipäällikölle edullisin?

Me Talliosakkeella seuraamme energiamarkkinoita tiiviisti ja pyrimme aina tekemään asiakkaan kannalta kestäviä ja taloudellisia ratkaisuja. Talliosakkeiden teknisiä ratkaisuja kehitetään jatkuvasti myös saatujen asiakaspalautteiden pohjalta.

Talliosakkeen suunnittelupäällikkö Samuli Mikkola vastaa suunnittelun ohjauksesta ja suunnitteluratkaisujen kehityksestä. Mikkola vetää suunnittelutiimiä Talliosakkeella ja sen lisäksi koordinoi ulkoisia suunnittelupalveluja. Nyt Mikkola kertoo Talliosakkeen teettämästä tuoreesta lämmitysmuotovertailusta: mikä lämmitysmuoto on Tallipäällikölle edullisin?

Kerro Talliosakkeelle tehdystä lämmitysmuotovertailusta?

”Meillä oli Talliosakkeella ollut sisäisesti paljon pohdintaa siitä, mikä lämmitysmuoto olisi paras kohteissa. Asiakkailtamme tulleiden kysymysten perusteella tiedostimme, että ihmisillä on erilaisia mielikuvia energiamuodoista ja niiden kulutuksesta, jotka eivät välttämättä täysin päde Talliosakkeen tyyppisissä tiloissa. Päätimme siis teettää aiheesta tuoreen selvityksen saadaksemme ajankohtaista tietoa pohdintojen tueksi.

Teetimme vertailun Insinööritoimisto Vesitaito Oy :lla. Pyysimme heitä selvittämään tallirakennuksen energiankulutukseen liittyvien seikkojen, kuten lämmöntuotannon, lämmön jakelutavan ja lämpöhäviöiden roolit kokonaiskustannuksissa.”

Samuli Mikkola , Talliosakkeen suunnittelupäällikkö

Vertailu tehtiin seuraavilla lähtötiedoilla:

  • vertailtavat lämmitysmuodot olivat suorasähkö, maalämpö ja ilmalämpöpumppu
  • vertailukohteina käytettiin 60 m² varastotilaa ja vastaavankokoista työtilaa
  • varastotilan vertailulämpötilaksi määriteltiin 10 °C, työtilan vertailulämpötila oli 17 °C
  • työtilojen keskimääräiseksi käyttöajaksi määriteltiin 13 h/vrk, 5 vrk/viikko

Mihin kaikkeen sähköä kuluu?

”Vertailun kokonaisenergiantarpeessa otettiin huomioon peruskulut, eli käyttöveden lämmitys sekä kuluttajalaitteiden, valaistuksen ja ihmisten tuottama lämpökuorma.”

Samuli Mikkola , Talliosakkeen suunnittelupäällikkö

Käyttöveden lämmitys on käytännössä tallikohtainen lisävaruste, eli kulu, jota ei kaikissa  kohteissa ole. Kuluttajalaitteilla tarkoitetaan esimerkiksi tietokoneita, kahvinkeittimiä ja vastaavia. Ihmisten tuottama lämpökuorma on suhteellinen käsite: mikäli tilassa oleskelee säännöllisesti useampia ihmisiä, on heistä syntyvä lämpökuorma myös suhteessa suurempi.

Mikä on vertailun perusteella kustannustehokas lämmitysmuoto Talliosakkeessa?

”Tähän kysymykseen on olemassa monta  eri näkökulmaa, joiden taustalla vaikuttaa useampi asia. Esimerkiksi maalämmöllä, eli vesikiertoisella lämmönjakelulla lämpötilan nosto tilassa on hidasta, jolloin voi syntyä turhia lämmityskustannuksia. Maalämpö on myös lämmitysmuodoista haastavin, sillä kaikkiin Talliosakkeen kohteisiin maalämpöä ei ole mahdollista rakentaa. Esimerkiksi pienellä tontilla maalämpökaivoja ei voida sijoittaa riittävän kauas toisistaan.”

”Ilmalämpöpumpun avulla lämpötilan voi säätää matalammalle poissa ollessa ja nostaa nopeastikin tilaan tultaessa.”

Talliosakkeen tilat ovat tyypiltään pääsääntöisesti avoimia, yhden tilan ratkaisuja, jolloin ilmalämpöpumppu kierrättää lämmintä ilmaa tehokkaasti koko tilassa. Ilmalämpöpumppu myös estää lämpöä kerrostumasta tilan yläosaan, mikä vähentää osaltaan hukkalämmön syntymistä. Ilmalämpöpumppu on itsessään kohtuullisen edullinen hankinta ja osassa laitteista on sisäänrakennettu wifi, jolloin ne ovat säädettävissä etänä, esimerkiksi omasta kännykästä.

Paljonko ilmalämpöpumpun avulla voi säästää lämmityskustannuksissa?

”Muistutan, ettei vastaus ole yksiselitteinen, sillä siihen vaikuttaa tilan koko, sijainti, tyyppi ja tilassa harjoitettu toiminta. Saadaksemme lukuja laskimme kuitenkin suuntaa-antavat luvut, joiden perusteella ilmalämpöpumpun avulla voi säästää noin 1700 kwh vuodessa verrattuna suoraan sähkölämmitykseen.”

Samuli MIkkola

Varastotilassa:

Kyseessä keskimääräiset kulutukset, Tilakohtainen tulos on saatu jakamalla kokonais huoneistoala tilojen määrällä. Keskimääräinen koko on 58 m². Laskelmien tapaus ei siis ota huomioon esim. tilan muotoa tai sijaintia, vaan perustuu koko rakennuksen energiankulutuksen keskiarvoon.

Työtilassa:

Kyseessä keskimääräiset kulutukset, Tilakohtainen tulos on saatu jakamalla kokonais huoneistoala tilojen määrällä. Keskimääräinen koko on 58 m². Laskelmien tapaus ei siis ota huomioon esim. tilan muotoa tai sijaintia, vaan perustuu koko rakennuksen energiankulutuksen keskiarvoon. Huom. Työtilassa on lämmöntalteenotto.

Onko ilmalämpöpumpun käyttö tallikohtaisesti säädettävissä?

”Ilmalämpöpumppu on tallikohtaisesti säädettävä laite. Jokaisessa Talliosakkeessa ei valitettavasti ole ilmalämpöpumppua, mutta niissä, missä on, saa pumppua käyttää hyvin vapaasti. Talliosakkeiden yhtiöjärjestyksessä on määritelty minimilämpötilat vesiputkien jäätymisen välttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että rakenteet toimivat kosteusteknisesti oikein.”

Samuli Mikkola

Ilmalämpöpumppu on helppohoitoinen ja tehokas laite oikeanlaisessa tilassa ja oikein käytettynä. Mikäli kyseessä on tallikohtainen lisävaruste, osakas vastaa pumpun huollosta omistajana itse. Uusissa kohteissa, joissa kaikissa tiloissa on valmiina ilmalämpöpumput, yhtiö vastaa laitteiden huollosta.