Osakkaan mahdollisuus alv-palautukseen

Alv-palautusmahdollisuus syntyy kun rakennuttaja maksaa rakentamisen aikaisista kuluista alvia. Osakkaalla on mahdollisuus hakea palautuksena rakennusaikaista alvia mikäli tilaa käytetään valmistumisen jälkeen arvonlisäverovelvollisessa käytössä. Palautusosan suuruus määräytyy todellisten rakentamisen aikana tehtyjen alvillisten hankintojen mukaan.

Hakiessa palautusta osakas sitoutuu pitämään tilaa alvillisessa käytössä 10 vuoden seurantajakson ajan tai käyttötarkoituksen muuttuessa verottomaksi palauttamaan alveja jäljellä olevalta seurantajakson ajalta vuosittain. Esim. jos tilaa pidetään alvillisessa käytössä ensimmäiset 8 vuotta on verottajalle maksettavan palautuksen osuus 2 vuotta eli 20 % jo maksetusta edusta (mikäli palautus maksettu kertasuorituksena). 10 vuoden jälkeen tila on mahdollista palauttaa alvittomaan käyttöön menettämättä alv-palautusta.

Osakkaan tulee antaa isännöitsijälle suostumus arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta tilansa osalta ja hyväksyy tilaan kohdistettavan erillisen arvonlisäverovastikkeen jolla katetaan yhtiölle alv-käsittelystä muodostuvat kulut. Isännöitsijä hoitaa alv-palautusten hakemisen ja alv-seurannan.

Miksi hakea alv-palautusta?

 • Alv-palautuksen hyödyt ovat ilmeiset. Esimerkiksi Kirkkonummen Sundsbergin Talliosakkeen tiloissa mahdolliset palautus summat ehtojen täyttyessä ovat jopa 55 000 €. Keskikokoisessa työtilassa 65,9 m² jonka velaton hinta on 186 201,38 € ja myyntihinta 84 735,00 € kertasuoritteisen alv-palautuksen suuruus asiakkaalle on arviolta 26 000 €.

Paljonko voin saada palautusta?

 • Palautuksen suuruus riippuu kohteesta ja sen tilatyypeistä. Arvion kunkin tilan alv-palautuksen suuruudesta saat rakennuttajalta (Talliosake Oy). Palautus on arviolta luokkaa 12 % tilan velattomasta hinnasta.

Kuka voi saada rakennusaikaiset alvit palautuksena verottajalta?

 • osakas, jonka tila on omassa alv-velvollisessa käytössä
 • osakas, jonka tila on alv-velvollisessa sijoituskäytössä eli tila on vuokrattu alvilliseen käyttöön

Mitä tämä vaatii osakkaalta?

 • osakkaan tulee harjoittaa tilassa alvillista toimintaa
 • sijoittajaosakkaan tulee hakeutua (tai on jo hakeutunut) alv-velvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta

Kuinka alv-palautus maksetaan?

 • Palautus maksetaan yleensä noin 6 kuukauden sisällä ilmoituksen ”Suostumus arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta” jättämisestä isännöitsijälle.
 • Uudiskohteissa palautus on mahdollista saada kertasuorituksena jos ilmoitus tehdään kuuden kuukauden sisällä tilan valmistumisesta tai
 • 10-vuoden seurantamenettelyn kautta vuosittain

Mitä tarkoitetaan 10-vuoden seurantamenettelyllä?

 • 10-vuoden ajan vuosittain seurataan tilan alvillista/alvitonta käyttöä
 • Mikäli osakas on saanut palautuksen kertasuorituksena ja tila on muutettu alvittomaan käyttöön, tulee vuosittain palautettavaksi verottajalle jo saatua alv-palautusta.
 • Jos taas palautusta ei ole saatu kertasuorituksena, niin sen voi hakea seurantamenettelyn kautta 10 vuoden ajan vuosittain, olettaen, että tila on ollut alvillisessa käytössä.

Vastikkeet

 • alvillisten tilojen hoito- ja rahoitusvastikkeisiin lisätään alv.
 • yhtiökohtaisesti peritään alv-lisävastiketta, jolla katetaan yhtiölle hakeutumisesta koituvat kulut mm. alv:n laskentakustannukset.

*Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin. Esitetyt summat ovat arvioita. Lopullisen päätöksen alv-palautuksen maksusta tekee veroviranomainen.